11:48 chiều 14/12/2023 174 lượt xem

Việc vận chuyển các dòng máy quá khổ quá tải, Bạn nên lựa chọn các đơn vị đã có kinh nghiệm cũng như trang thiết bị đầy đủ và chuyên dụng.

I. Chuẩn bị.

-Lên phương án khảo sát tính toán đường đi hướng di chuyển của máy vào vị trí lắp đặt.

-Trình phương án, trình báy các nguyên nhân rủi ro, hướng giải quyết để fix các vấn đề rủi ro.

– Đưa ra các công cụ, nhân sự phù hợp chuẩn bị cho dự án.

-Thường xuyên thông tin trao đổi hai chiều với nhân viên phụ trách của nhà máy để nắm được chi tiết thay đổi nếu có.

– Ấn định kế hoạch làm việc cụ thể.

II. Vận chuyển

– Trước ngày vận chuyển KAT sẽ liên lạc với nhân viên phụ trách tại cảng để nắm được giờ hạ máy từ tàu xuống bãi.

-Kat chuẩn bị xe đầu kéo romooc chuyên dụng vào cảng lấy máy trước thời điểm cẩu của cảng cẩu máy từ boong tàu xuống.

-Khi hạ máy bắt buộc phải có xe, để đội xếp dỡ tại cảng có thể cẩu máy ngay lên xe, tránh lãng phí mất thêm tiền cẩu cho khách hàng.

-Xin giấy phép vận chuyển hàng quá khổ quá tải.

-Chuyển về nhà máy theo đúng kế hoạch.

III. Hạ máy, đưa vào vị trí lắp đặt

– Sử dụng cẩu chuyển dụng loại to, hai cẩu để hạ máy.

– Phá dỡ kiện gỗ.

-Dựng máy.

-Chuyển vào vị trí yêu cầu.

Cân bằng tĩnh cho máy.